سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین ابراهیمی – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – بخش مهندسیبرق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم بازیابی تصویر نامه های اداری معرفی شده است برای تشکیل بانک داده ها ساختار هر نامه تحلیل و بلوکهای مختلف آن تعیین می شود سپس زیر کلمات عنوان نامه و متن اصلی آن با توجه به شکل کلی آنها بازشناسی میشود و برای هرز زیر – کلمه ۶ نامزد ذخیره می شود بازیابی نامه ها از طریق پرس وجوی کلید واژه ها انجام می شود و نامه هایی که حداقل شامل یکی از کلید واژه ها باشند بازیابی می شوند در یک ازمایش برای سنجش کارایی نرم افزار بازیابی از تصاویر ۲۰ نامه استفاده شد از ۲۴ پرس و جودر عنوان نامه ها ۱۸ پرس و جو ۷۵% با موفقیت انجام شد و برای ۵ پرس و جو نامه ای باز نشد از ۶۹ پرس و جو در متن اصلی نامه ها ۵۶ پرس و جو ۸۱/۱۶% با موفقیت انجام شد و برای ۱۲ پرس و جو نامه ای بازیابی نشد