سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه رناسی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
امیرارشاد لنگرودی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چکیده:

تنگستن ازجمله فلزات دیرگدازی است که روزبروز دردنیای صنعتی نمود وحضور بیشتری پیدا می کند درایران تاکنون منابع متعددی برای تنگستن شناسایی شده است ازجمله معدن نظام آباد اراک که درآن ناحیه تنگستن بصورت مینرال شیلیت با عیاری درحدود ۰/۳ درصد تنگستن وجود دارد این کانی مدتها قبل بصورت کنسانتره ای باعیار پایین به خارج صادر میگشت این بررسی تحقیقی است درباره روشهای بازیابی فلز تنگستن که بروی کنسانتره شیلیت معدن نظام اباد انجام گرفته است انتظار میرود اجرای طرح مقدمه ای برای ایجادواحدهای کوچک تولید فلزات غیراهنی باشد که ضمن سود آوری بتوان مشکلات طراحی آن را با اتکال برتوان متخصصین داخلی حل نمود دراین بررسی پودرتری اکسیدتنگستن بدست آمده ازکانی نظام اباد اراک توسط هیدروژن بصورت یک مرحله ای و دو مرحله ای احیا و اثرپارامترهای زمان و دما برفرایند احیا یک مرحله ای و دومرحله ای مورد تحقیق قرارگرفت طولانی شدن هریک ازاین دوعامل زمان و دما سبب ای جادمشکلاتی درانجم عملیات احیا میشود شرایط بهینه استخراج تنگستن انجام واکنش احیا پودرتری اکسیدتنگستن باهیدروژن بصورت دومرحله ای می باشد درمرحله اول WO3به WO2 احیا و درمرحله بعد WO2 باهیدروژن واکنش کرده و تنگستن تولید میگردد احیا دومرحله ای مزیت های فراوانی نسبت به احیا یک مرحله ای دارد ازجمله آنکه میتوان قسمتی افرایند احیا را دردمای پایین تر انجام داد که اینکار علاوه برآنکه صرفه جویی درانرژی را دنبال دارد اندازه پودر حاصل نیز یکنواخت تر بوده و ازرشد ذرات تنگستن که دردماهای بالا اتفاق می افتد جلوگیری می گردد