سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن بهزادی –
مهدی ارجمند –

چکیده:

یکی از بخشهای مهم در واحد کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام بخش خالص سازی و جیوه زدای از گاز هیدروژن تولیدی است. در واحدهای کلرآلکالی که دارای فرایند جیوه ای هستند به دلیل آلوده بودن گاز هیدروژن تولیدی به جیوه، لازم است هیدروژن قبل از ارسال به اتمسفر و یا مصرف کننده ها جیوه زدایی گردد و هیدروژن عاری ازجیوه به اتمسفر ارسال گردد، بمنظور حذف جیوه از هیدروژن در اکثر واحد های کلرآلکالی دنیا و تمام واحدهای کلرآلکالی ایران ازکربن اکتیو جهت جذب جیوه استفاده شده و بعد از اشباع شدن کربن اکتیو به جیوه، در land fill دفن می گردد، مقدار جیوه جذب شده توسط کربن اکتیو در واحد کلرآلکالی مجتمع پتروشیمی بندر امام سالانه حدود ۸۰۰ کیلوگرم است (در شرایط طراحی)، با توجه به خطرات جیوه برای انسان و محیط زیست و همچنین مقررات سازمانهای حفاظت از محیط زیست که روز به روز سختتر می گردد، طرح کاهش مصرف جیوه در دنیا در تمام واحدهای کلرآلکالی به اجرا در امده است و حتی تعداد زیادی از آنها فرآیند جیوه ای را جمع آوری و تا حد امکان مصارف جیوه راکاهش داده اند، در واحد کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام، نیز طرح کاهش مصرف جیوه از مدتها قبل آغاز گردید و در این راستا برای اولین بار بروش شیمیایی و با استفاده از اسید کلریدریک جیوه جذب شده توسط کربن اکتیو و مجددا به سیستم آب نمک ارسال گردید و با این روش از اتلاف سالانه حداقل ۸۰۰ کیلوگرم جیوه جلوگیری بعمل خواهد آمد.