سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش مولا – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
بهار کرمی – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده از اکسید مس در یک بستر سیالی، یک فرایند خشک قابل احیا برای حذف همزمان دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن از گاز خروجی واحد تولید گوگرد پالایشگاه ها می باشد . در این تحقیق، برای بستر سیالی نامتجانس، یک مدل ریاضی بر اساس تئوری دو فازی ارائه شده، بطوری که می توان با استفاده از این مدل، غلظت دی اکسید گوگرد در گاز عبوری را در بستر و با
گذشت زمان محاسبه نمود . سپس برای اطمینان از صحت مدل ارائه شده، یک واحد در مقیاس نیمه صنعتی ساخته شده که داده های تجربی بدست آمده از آن را با داده های بدست آمده از مدل مقایسه کرده و همچنین، اثر پارامترهای مختلف عملیاتی بر روی میزان جذب گاز دی اکسید گوگرد مورد بررسی قرار گرفته است .