سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد جان نثار ملکوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه
امین جودکی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده معدن، دانشگاه تهرا
محمد نوع پرست – دانشیار فرآوری مواد معدنی، دانشکده معدن، دانشگاه تهران
سید ضیاء الدین شفاهی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود.

چکیده:

کارخانه زغالشویی انجیر تنگه یکی از کارخانه های شستشوی زغال در ایران است، که با استفاده از سه روش سنگجوری، ثقلی(جیگ ماشین) و فلوتاسیون به تولید زغالسنگ ک کشو میپردازد. باطله جیگ این کارخانه به طور متوسط دارای ۵۸ درصد خاکستر می باشد. در این مطالعه امکان تهیه زغالسنگ با خاکستر کمتر از ۱۱ درصد از این باطله ها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمایش های طراحی شده به روش فاکتوریل و با استفاده از نرم افزار DX7 بر روی باطل ههای خرد شده حاصل از جیگ، با دانه بندی ریزتر از ۱۰۰۰ و ۶۰۰ میکرون، تأثیر پارامترهای مؤثر(از قبیل نوع و مقدار کلکتور، نوع و مقدار کف ساز، درصد جامد و غیره) در فلوتاسیون این ماده بررسی شد. در این ارتباط آزمایش های مختلفی و با استفاده از مواد شیمیایی و تحت مقادیر مختلف مورد مصرف قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش ها دلالت بر آن داشت که می توان به روش فلوتاسیون محصولی مطلوب با درصد خاکستر کمتر از ۱۱ % را به دست آورد. همچنین مشخص شد که با اعمال یک مرحله شستشو بر روی کنسانتره حاصل از مرحله رافر(در آزمایش تحت شرایط بهینه)، زغالی با خاکستر کمتر از ۱۱ درصد و بازیابی ۶۹ و ۵۳ درصد، به ترتیب برای دو دانه بندی ریزتر از ۱۰۰۰ و ۶۰۰ میکرون به دست می آید