سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید آذراسا – مهندسین مشاور قدس نیرو
سعید خضرزاده – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید بر مبنای جستجوی اول سطح (Breath First Search) جهت بازیابی (Restoration) بهینه شبکه های توزیع در حین تعمیرات یا بعد از وقوع خطا (Fault) ارائه شده است. به علت ساختار شعاعی شبکه های توزیع هنگامی که خطایی در سییستم رخ می دهد تمام پست هایی که بر روی فیدر و بعد از محل خطا واقع شده اند، بی برق می شوند. این پست های بی برق باید از طریق نزدیکترین خطوط رابط(Tie Line) بر روی فیدرهای مجاور انتقال یابند. در روش پیشنهادی بازیابی شبکه در دو مرحله انجام می گیرد. در مرحله اول بازیابی فقط از فیدرهای متصل به فیدر محل خطا(فیدرهای مرحله اول) جهت بازیابی پست ها استفاده می شود. در مرحله دوم بازیابی چنانچه همه پست ها بازیابی نشده باشند، از طریق خطوط رابط موجود مقداری از بار فیدرهای مرحله اول به فیدرهای مجاور آنها(فیدرهای مرحله دوم) انتقال می یابد تا با سبک شدن بار این فیدرها امکان بازیابی بیشتر پستهای فیدر محل خطا میسر شود. در روش پیشنهادی در هر مرحله از انتقال بار برنامه پخش بار اجرا می شود و محدودیت های افت ولتاژ مجاز پست های توزیع، محدودیت جریان شاخه ها، محدودیت توان پست های فوق توزیع و محدودیت های حاصل از برنامه اتصال کوتاه در نظر گرفته می شوند.