سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عبداللهی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا کفیری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

لجن مس اندی که مواد نامحلول باقیمانده از تصفیه الکترولیتی مس است حاوی عناصر با ارزشی مانند طلا، نقرهو سلنیم و تلوریم می باشد. و بعنوان محصولات ثانویه فرایند تولید شمش مس از لجن استخراج می شوند . لجن مس آندی حاوی حدود ۱/۰ درصد طلا است.
هدف از این تحقیق بازیابی طلا به روش لیچینگ و استخراج با حلال است برای این منظور ابتدا لجن با اسید نیتریک لیچ شد که در نتیجه مس، نقره و سلنیم حل شدند. درحالی که طلا درموادجامد باقی ماند. برای انحلال طلا پسماند مرحله قبلبا تیزاب سلطانی (مخلوط اسید نیتریک و کلریدریک) لیچ شد که بیش از ۹۹ درصد طلا بصورت محلول همراه با ناخالصیها وارد فاز آبی شد. تاثیر سه عامل نسبت اسیدها، زمان و دما بر انحلال طلا بررسی و مشاهده شد که تاثیر تغییر عوامل مذکور در میزان انحلال طلا محسوس نیست . شرایط بهینه عبارتند از temp=60°c , HCL:HNO3=1:1, time=1 hr برای خالص سازی محلول لیچ حاوی طلا و انتقال آن به فاز آلی استخراج کننده (DNOS) استفاده گردید. بازیابی طلا طی یک مرحله استخراج با نسبت دو فاز ۱۰:۱ (A/O) بیش از ۹۸ درصد بدست امد. بعبارت دیگر کمتر از ۲ درصد طلا در محلول لیچ باقی ماند. سپس فازی آلی باردار شده با محلولهای هیدروکسید آمونیوم دو مول و تیوسولفات سدیم ۰/۵ مول استریپ گردید. که ضمن نامطلوب بودن نتایج بترتیب ۳ و ۱۵ درصد طلا از فاز آلی استریپ شد.