سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلال روح اله نژاد – سازمان هوافضا
پیمان معلم – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی برق ، دانشگاه اصفهان
احمد قاسمی – سازمان هوافضا

چکیده:

دراین مقاله روشی محتوا محور جهت بازیابی تصویر پرس وجو ازیک پایگاه داده ارایه می گردد دراین روش ارائه شده هیستوگرامی ازخمش چندسطحی تصاویردرفرایند نمایه سازی استخراج ودرقاب ساختمان داده ای مشخص ذخیره می گردد.درمرحله بازیابی تبدیل مذکور برروی تصویرپرس و جو اعمال گشته ویژگی های حاصل با ساختمان داده نمایه ایجادشده .مقایسه وشبیه ترین تصاویر به تصویر پرس وجواعمال گشته ویژگی های حاصل باساختمان داده نمایه ایجادشده مقایسه وشبیه ترین تصاویربه تصویر پرس وجو شناسایی ودرخروجی مرتب می شوند .