سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
سیدمحمد امام – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ،دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از متداولترین تکنیک های اسکن سه بعدی اجسام و بازیابی مدل سه بعدی آن ها روش مثلث بندی با استفاده از نور ساختار یافته می باشد. در این مقاله برای انجام عملیات اسکن سه بعدی با استفاده از یک لیزر، نور با توزیع گوسین به جسم تابیده می شود سپس برای اندازه گیری داده های عمق، یک دوربین CCD تصاویر را می گیرد. ابتدا تصویر دریافتیبهبود دهی و پردازش می شود که این عملیات شامل دو بخش مهم می باشد. اول پارامترهای مربوط به جسم و شرایط نورپردازی مثل رنگ و لبه یابی، استخراج و اصلاح می شود. ثانیاً پارامتر های مربوط به کالیبراسیون دوربین مثل انحراف محوری دوربین و ایجاد تصویری با اختلاف نسبت به محور افقی، به صورت نرم افزاری و با دقت خوبی اصلاح می گردد. بعد از پردازش تصویر جسم اسکن و پروفیل دو بعدی جسم استخراج می شود، با گرفتن تصاویر متوالی از جسم مدل سه بعدی به صورت مدلCADبازیابی و انجام تحلیل های مختلف روی مدل جسم امکان پذیر می گردد.