سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالحسن غیبی – گروه فیزیک دانشگاه هرمزگان، جاده قدیم میناب
مریم میرزاده – گروه فیزیک دانشگاه هرمزگان، جاده قدیم میناب

چکیده:

موضوع این مقاله مطالعه امکان گمانه زن مایکروویو پیشرفته واحد (AMSU-B) B ، روی نسل جدید ماهواره های NOAA ، برای بازیابی نمای بخار آب ( بر حسب نسبت مخلوط ) و بهبود قدرت تفکیک فضایی این بازیابی ها در ایران است . برای این منظور شبکه های عصبی مصنوعی بعنوان یک روش معکوس برای برآورد نمای بخار آب در سه حالت بررسی شده است . حالت ۱ و ۲ توانایی مدل برای برآورد نسبت مخلوط به کمک اطلاعات حاصل از یک ایستگاه منفرد و حالت سوم توانایی انتقال مدل از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است . در مقایسه با نتایخ حاصل از روش رگراسیون، شبکه های عصبی برتری قابل ملاحظه ای در بازیابی بخار آب دارند