سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام کشاورزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
محمدابراهیم شیری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده:

محاسبه شبکه ای مدل محاسباتی ای است که با استفاده از توان محاسباتی چندین کامپیوتر شبکه شده و در نظر گرفتن آنها به صورت یک ساختار کامپیوتر مجازی یکتا می تواند محاسباتی بزرگی را بر روی آنها انجام داد. به عبارت دیگر گرید می تواند با استفاده از توان محاسباتی چندین کامپیوتر جدا از هم از طریق شبکه (غالبا اینترنت) با یکدیگر در ارتباط هستند مسائل محاسبه ای عظیمی را حل کند. از جمله ویژگی های مهم این شبکه می توان به عدم وجود یک واحد مرکزی برای کنترل عملیات و ورود و خروج کامپیوترها به این شبکه در هر ساعت شبانه روز اشاره نمود. این موارد، استفاده از این شبکه را دشوار کرده و لذا لازم است روشی منعطف با این تغییرات برای بازیابی اطلاعات و منابع در شبکه گرید ارائه گردد.
در شبکه گرید واحدهای گوناگونی با وظایف متفاوت مشغول به کار هستند. یکی از این واحدها، واسط ها هستند که وظیفه اصلی آنها دریافت درخواست ها و تخصیص بهترین منبع موجود برای انجام درخواست جدید می باشد. در این مقاله با توجه به ویژگی های شبکه گرید، سعی در ارائه یک روش هوشمند برای واسط ها برای بازیابی اطلاعات شده است. این روش هوشمند بر مبنای روش یادگیری تقویتی ایجاد شده است و می تواند خود را با تغییرات شبکه گرید هماهنگ کند بهتریین منابع را در زمان مناسب در اختیار کاربر قرار دهد.