سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی، تبریز، ایران
اسماعیل فاتحی فر – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی، شیراز، ایران
حسین حامدی – دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی، تبریز، ایران

چکیده:

بازیابی فلزات باارزش از جمله پلاتین، کبالت و مولیبدن با توجه به قیمت آنها و نیز مسائل زیست محیطی حاصل از دفن کاتالیزورهای مستعمل، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به موارد زیاد کاربرد و ارزش بالای این فلزات، شرکتها به سمت بازیابی این مواد حرکت میکنند.
در این تحقیق بازیابی فلز باارزش پلاتین از کاتالیزورهای مستعمل واحد ریفورمینگ کاتالیزوری با استفاده از فرایندGemini انجامگرفته است. با انجام آزمایشهای گوناگون، شرایط بهینه عملیاتی جهت انحلال پایه آلومینای کاتالیزور، جداسازی کنسانتره پلاتین و خالص سازی (توسط اسید فرمیک و سدیم بور هیدرید) بدست آمده است. نتایج آزمایشها و اندازهگیری پلاتین استخراجی بیانگر بالا بودن میانگین درصد بازیافت پلاتین توسط فرایند Gemini(94/1% با اسید فرمیک و ۹۵/۶۸%توسط سدیم بور هیدرید) میباشد.