سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعمت اله اسمی – بهداری نیروی مقاومت بسیج
فروغ واعظی – گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید قنادی – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده:

صنایع فلزات اساسی با مصرف سالانه ۵۹/۱ میلیون مترمکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی و تولید ۴۸/۸ میلیون متر مکعب فاضلاب در سال، در رده هفتم صنایع کشور جای گرفته اند. فاضلاب صنایع آبکاری که عمدتاً از عملیات شست و شو و ریخت و پاشهای احتمالی وان ها ناشی می شود، حاوی ۰/۱ تا ۱۰۰۰ ملی گرم در لیتر فلزات سنگین و به ویژه کروم است. تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری به روش تبادل یون، ضمن برخورداری از کارایی بالا در حذف آلاینده ها، تولید پسابی با کیفیت مطلوب و عدم تولید لجن، قابلیت بازیابی کروم و استفاده مجدد از کرومات موجود در فاضلاب این صنایع را نیز داراست. در این بررسی تعداد ده نمونه از فاضلاب واحد آبکاری کارخانه کمک فنر سازی ایندامین که مقادیر کروم شش ظرفیتی؛TSS، COD، TDS آن به ترتیب بین ۴۵۰ – ۲۵۰ ، ۱۸۰ – ۴۵ ، ۹۶۴۰-۶۵۰ و ۱۳۷۸۰ – ۸۹۶۰ میلی گرم در لیتر و pH آن بین ۳/۸ تا ۵/۲ متغیر بود، برداشت گردید. به منظور حذف آلاینده های آلی و پیشگیری از تاثیر سوء آنها بر رزین های آنیونی و کاتیونی ، از گرانول کربن بعال استفاده شد. یون کرومات حذف شده در رزین آنیونی و کاتیونی ، از گرانول کربن فعال استفاده شد. یون کرومات حذف شده در رزین آنیونی با محلول سود ۵درصد بازیابی شده و با عبود آن از رزین کاتیونی، به صورت اسید کرومیک تلخیص گردید. بر پایه نتایج بدست آمده، از مجموع ۶/۲۵ گرم کروم اعمال شده به ستونهای رزین کاتیونی و آنیونی، ۶/۲۴ گرم آن با غلظت ۱۶۳۵ تا ۲۰۸۰ میلی گرم در لیتر بازیافت شده و در نهایت با توجه به کارایی ۹۹/۸ درصدی این سیستم در بازیابی کروم، همراه با بهره برداری نسبتاً ساده از آن می توان گفت که از میان هفتروش توصیه شده برای تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری، فرآیند تبادل یون یکی از مناسب ترین گزینه ها در تصفیه فاضلاب این صنایع در کشور به شمار می رود.