سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد پناه یزدان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز
محسن موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مسائلی که اغلب کارخانجات صنعتی با آن مواجه هستند، مسئله دور ریز پسماند جامد آنها است. اغلب این پسماندها، سمی و آلوده کننده هستند و دور ریز آنها در طبیعت باعث آلودگی محیط زیست می شود. عدم توجه به این مسائل باعث به خطر افتادن سلامتی و حیات موجودات زنده و انسانها شده است. این موارد باعث شده است که در سالهای اخیر حفظ محیط زیست جزء مهمترین طرحهای اصلاحی در اغلب کشورها قرار گیرد. پسمانده های آلوده کننده محیط زیست را می بایست انبار کرد که این خود هزینه زیادی را به همراه دارد و یا اینکه آنها را به طریقی بازیافت کرده و مورد استفاده مجدد قرار داد. این کار علاوه بر حل کردن مسئله دوریزها، اقتصادی نیز بوده و درآند زا نیز می باشد. برای با صرفه بودن این عمل بایستی روش مناسبی برای بازیافت پسماندها پیدا کرده و پارامترهای موثر بر روی آن روش را تعیین نمود و آنها را در جهت بهینه سازی عملیات تنظیم کرد. در این مقاله بازیافت پسماندهای اکسیدی حاصل از واحد کنورتور ذوب آهن اصفهان که حاوی درصد بالایی از آهن اکسیدی می باشد مورد بررسی قرار گرفته است که برای بازیافت آن روش انتخاب شده، استفاده از اسید کلریدیک بمنظور تهیه کلرید فریک می باشد که روش تهیه و مراحل تولید و پارامترهای موثر برآن بررسی گردیده و شرایط بهینه برای بازیافت این پسماند جامد ارائه شده است.