سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجید مظفری –
فریبرز ظروفی –
رقیه افشانی –

چکیده:

این مقاله شامل سه فصل می باشد. فصل اول به ارزیابی زیست محیطی حلال ها به ویژه ترکیبات گلیکول اتری می پردازد. خطرات شیمیایی و زیست محیطی حلال ها با توجه به میزان آنها در آب و حلال های آلی بررسی شده است. همچنین در زمینه حد آستانه خطرات شیمیایی حلال ها، برگه های اطلاعات ایمنی موارد موردی استفاده در سالن رنگ، نکات ایمنی در ارتباط با حلال های اتریف خواص فیزیکی وشیمیایی آنها و همچنین اطلاعاتی در مورد بازیابی و دفع مواد زاید در شیمی صنعتی در این فصل ارایه شده است. بر اساس این مطالعات اثرات زیست محیطی بوتیل گلیکول (اتیل گلیکول منوبوتیل اتر) بمراتب بیشتر از استیک اسید میباشد.
در فصل دوم خط تولید سالن رنگ تشریح شده است. میزان شارژ روزانه، میزان مصرف به ازای هر بدنه، مصرف سالیانه و پساب مربوط به بوتیل گلیکول که نقش حلال را در حوض رنگ دارند، بررسی شد. همچنین با اندازه گیری کمی به روش کروماتوگرافی مقادیر بوتیل گلیکول درحوض رنگ و پساب محاسبه گردید.
فصل سوم به ارزیابی فنی و اقتصادی بازیافت بوتیل گلیکول می پردازد. برای این منظور ابتدا مقادیر بوتیل گلیکول قابل بازیافت محاسبه گردید. سپس با توجه به اطلاعات موجود یک سیستم تقطیر ساده ناپیوسته برای بازیافت ارائه شده است. براوردهای اقتصادی بر اساس میزان سرمایه نشان دهنده سود ۱۵ درصدی می باشد.