سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ثریا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر حسین خوشگفتارمنش – استادیار و دانشیلر خاکشناسی
حسین شریعتمداری –
حسن قاضی عسگر –

چکیده:

استفاده از مواد پلیمریدر دنیا رو به افزایش است تجزیه ناپذیری این مواد به چرخه تولید از مشکلات زیست محیطی ایت.این مواد حاوی حدود ۱-۶%روی است. هدف این مطالعه امکان سنجی بازیافت ضایعات پلیمری (pw-iut) جهت تولید محلول غذایی حوی روی برای گیاهان گلخانه ای است.به این منظور یک آزمایش فاکتوریل در غالب طرح تصادفی با ۵ عصاره گیر شامل(آب-اسید سولفوریک-۱ مولار-اسید نیتریک./۵ . ۲ و۴ نرمال)سه نسبت pw-iut به عصاره گیر(۱:۵-۱:۱۰و۱:۲۵)در سه تکرار اجرا شد. با استفاده از این آزمایشبهترین عصاره گیربا بهترین نسبت انتخابو از آن برای آزمایش مرحله بعد شاما تعیین غلظت روی سرب وو کادمیوم در تیمار حرارت یافته با اسید در سه دما _محیط-۵۰ و ۷۰ درحه) و ۷ زمان(۲-۵-۱۵-۳۰-۶۰-۹۰-و۱۲۰ دقیقه)استفاده شد.نتایج نشان داد بیشترین میزان روی آزاد شده در تیمار حرارت یافته با اسید در دمای ۷۰ درجه در زمان ۲ ساعت و غلظت سرب و کادمیم ناچیز بودبه نظر می رسد بتوان از ضایعات پلیمری پلاستیکی به عنوان منبع غنی از روی با غلظت کم سرب و کادمیم لذت برد.