سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه سادات ترک نیک – پژوهشگاه مواد و انرژی
واهاک کاسپاری مارقوسیان – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از ساخت کاشی کف از سرباره کوره بلند ، تولید فراور ده ای با ارزش افزوده از باطله صنعتی ارزان قیمتی بود که روزانه بصورت حجم وسیعی در جوار کارخانه ذوب آهن اصفهان انباشته می شد؛ دراین راستا از فرایند شیشه – سرامیک بهره برده شد . به علت عدم قابلیت منفرد سرباره جهت تولید شیشه – سرامیک، از تعدیل ترکیبی با افزودن سیلیس و کربنات سدیم و عامل جوانه زای ) ۱ Cr2O3 +1 Fe2O3 درصد وزنی ) استفاده شد . با استناد به تکنیک DTA ، بهترین برنامه عملیات حرارتی دو مرحله ای، جوانه زنی در ۶۹۰ ºC و ۳ h و رشد در ۹۷۰ ºC و ۳ h برگزیده شد . نتایج XRD و SEM نشان می داد با این جوانه زا وعملیات حرارتی، شیشهسرامیکی حاوی فازهای کریستالی خوشه ای و چند شاخه ای دایوپساید در زمینه ای از ولاستونیت فیبری بوجود آمده است که برخی از این شاخه ها از سطح نمونه به عمق نمونه رشد یافته اند . در مرکز برخی توده های چند شاخه ای، کریستال های مکعبی شکلی دیده شد که به کمک آنا لیز EDS ، جوانه های Chrome-Spinellide با ترکیب )[Mg,Fe)(Cr,Al,Fe)2O4] معرفی شدند . نتایج آزمون استحکام خمشی چهار نقطه ای و میکرو سختی ویکرز، مبین خواص مکانیکی مناسب این فراورده بعنوان کاشی کف بود