سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد طباطبایی – دکتری خاک و پی ،‌استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدرضا قانع – هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور فرازبند
مهران مزاری – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
امید شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در این مقاله مراحل و نتایج مربوط به طرح اختلاط و کنترل کیفیت یکی از پروژه های بازیافت سر آسفالت به روش درجا و با استفاده از کف قیر که در یکی از مسیرهای پر رفت و آمد در شمال شرق کشور در حال اجرا می باشد، گزارش گردیده است. با توجه به نتایج حفاری در مسیر راه قبل از انجام بازیافت و بر اساس طرح پیشنهادی ( با توجه به نتایج آزمایشات پایداری مارشال و مقاومت کششی غیرمستقیم)، لایه های مختلف روسازی به ضخامت ۲۰ سانتیمتر کنده و خرد شده اند ( نسبت وزنی اختلاط بطور متوسط شامل ۳۵ درصد آسافلت، ۵۰ درصد اساس و ۱۵ درصد زیراساس بوده بوده است)، این مخلوط پس از افزودن حدود ۳ درصد کف قیر، مجددا پخش و متراکم گردیده است. سایر افزودنی ها شامل ۱ تا ۱/۴ درصد سیمان، ۲ تا ۳ درصد آب بوده است. بر اساس نتایج آزمایش ها، بدون نیاز به استفاده از مصالح سنگی جدید، مقادیر متوسط استقامت مارشال ( برای طرح اختلاط در این پروژه) برابر ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو و مقاومت کششی غیر مستقیم ۴۵۰ کیلو پاسکال و نسبت مقاومت کششی ۸۰ درصد در مخلوط جدید حاصل آمده است. این نتایج نشان می دهد که کیفیت لایه بازیافتی حاصل، در محدوده مورد بررسی، به میزان قابل توجهی از مقادیر مجاز پیش بینی شده در استانداردهای مربوطه و سایر مراجع بین المللی بیشتر می باشد.