سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران
حامد خانی سانیج – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

یکی از روش های متداول بازیافت سرد استفاده از امولسیون قیر و سیمان است که بصورت وسیعی در دنیا بکار می رود. در راستای انتقال این فناوری به ایران تلاش های زیادی صورت گرفته و چند قطعه از راه های کشور به این روش بازیافت شده است. عمده ترین مساله در انتقال فن آوری بازیافت سرد انتخاب روش مناسب برای طراحی اختلاط و کنترل کیفیت مخلوط تولید شده است که در اینجا از روش گروه کاری ۳۸ اشتو، معیارهای موجود در نشریه شماره ۲۱ انستیتو آسفالت و همچنین توصیه های مشاورین خارجی استفاده گردیده و مطابق با آن قطعه ای از مسیر شاهرود – سبزوار بازیافت شده است و بدینوسیله روش طراحی اختلاط و کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گرفته، اشکالات آن مشخص گشته و برای آن راه حل هایی پیشنهاد گردید.
در پایان نتیجه گیری شد که با توجه به اشکالات و نقایص موجود در روش گروه کاری ۳۸ اشتو، شیوه مذکور یک روش جامع و آینده دار نبوده و تدوین روشی مناسب با توجه به داده های موجود در این رابطه ضرورت دارد و این روش باید در برگیرنده محدوده کاملی از تکنیک های مختلف بازیافت سرد و پارامترهای کافی برای کنترل همه جانبه مخلوط تولید شده باشد.