سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوذر یوسفی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی شیمی، تهران
ناصر سلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی شیمی، تهران
بهروز روزبهانی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی شیمی، تهران

چکیده:

اخیرًا تکنولوژی بازیافت شیمیایی تحقیقات زیادی را به خود جلب کرده است ، در این روش ضایعات پلاستیکی به سوخت و مواد شیمیایی ارزشمند تبدیل می شوند . این روش به دو صورت ک اتالیستی و غیرکاتالیستی انجام میشود . در روش غیرکاتالیستی برخی پیوندهای مولکولهای بزرگ د ر اثر حرارت شکسته شده و ترکیبات آلی با مولکولهای کوچکتر تولید میکند . با استفاده از کاتالیست میتوان شکسته شدن پیوندها را کنترل کرده و ضمن سهل نمودن شرایط واکنش به محصولات مطلوبی دست یافت . برخی محققین با مطالعه کاتالیستهای مختلف و بهبود خواص آنها توانسته اند محصولاتی نظیر بنزین و دیگر سوختها تولید کنند . در این گردآوری دست آوردهای اخیر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان میدهد بازیافت شیمیایی کاتالیستی میتواند بعنوان روشی کارآمد ( هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی ) برای حل مشکلات ضایعات پلاستیکی مورد استفاده قرار گیرد