سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدسیاوش مدائنی – استاد مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده فنی ومهندسی-بخش م
حسین دانشور – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده فنی ومهند

چکیده:

از کاربردهای فرایندهای غشائی تصفیه آب وپساب می باشد. اگر چه بکار کیری این فرایندها دارای مزایای خاص خود می باشد ولی فاکتورهایی از قبیل مشکل گرفتگی و پلا ریزاسیون غلظتی نیز با این فرایندها وجود دارد . در این تحقیق به استفاده از فرایند شستشوی شیمیائی جهت حذف یا کاهش مشکل گرفتگی در غشاء های مورد استفاده در تصفیه پسابهای نساجی پرداخته شده است . به این منظور در مرحله اول غشاءها توسط پساب یکی از کارخانجات نساجی در شرایط گرفتگی قرار داده شده و سپس غشائهای گرفته شده توسط معرفهای شمیائی از قبیل اسیدها ، بازها و معرفعای فعال کننده سطحی درغلظتهای مختلف شستشو داده شده اند وبه من ظورارزیابی موثر بودن فرایند شستشو ازعامل بازیافت فلاکس استفاده شده است . از مجموعه این تحقیق مشخص گردیده است که اثر شستشو به نوع معرف شیمیائی ، زمان شستشو و غلظت آن بستگی دارد.