سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کارگری – گروه جداسازی – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران
طاهره کاغذچی – گروه جداسازی – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران
گلناز کامرانی – گروه جداسازی – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران
طناز فروهر – گروه جداسازی – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران

چکیده:

بازیابی فنل از محلولهای حاوی مقادیر زیاد فنل به کمک تکنولوژی غشاء مایع مورد توجه قرار گرفته است.یک امولسیفایر جدید به نام ۸۰ LK-معرفی شده است که پایداری بسیار زیادی در مقابل محیطهای اسیدی و قلیایی شدید دارد. اثرpH فاز خارجی در میزان استخراج بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهشpH فاز خارجی میزان استخراج افزایش می یابد.