سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
حمید هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ابوالفضل ابراهیمی – مدیر عامل سازمان بازیافت شهرداری تهران

چکیده:

یکی از مشکلات سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری تهران تولید روزانه حدود ۱۸ هزار تن خاک و نخاله می باشد. دفع این مواد علاوه بر مسائل اقتصادی باعث آلودگی های زیست محیطی نیز می شود. بنابراین بازیافت این مواد از جنبههای زیست محیطی و اقتصادی حائز اهمیت است. در این مقاله مطالعات انجام گرفته در بعضی کشورها در زمینه برنامه بازیافت مواد زائد جامد ناشی از ساخت و تخریب سازه ها را با رعایت مسائل فنی و قابل انجام بودن و ملاحظات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.