سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد خیری – پژوهشکده توسعه تکنولوژی
خسرو طائی – معاون پژوهشی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

چکیده:

این تحقیق بمنطور بررسی بازیافت مواد زائد راه آهن جمهوری اسلامی ایران به درخواست ستاد اشتغال وزارت راه وترابری توسط پژوهشکده توسعه تکنولوژی انجام گرفته است . بدین منظور ابتدا شناخت جامعی از بخشهای مختلف راه آهن همراه با نوع و آمار مواد زائد هر بخش به تفکیک و مرتبط با موضوع انجام شد و طی بررسیهای بعمل آمده مشکلات ، کمبودها و کاستیهای سیستم موجود مشخص گردید . در این راستا سعی شد با مطالعه بر روی فعالیتهای انجام شده در راه آهنهای دیگرکشورها تجارب آنها در این خصوص بررسی گردد . ایجاد شبکه ای مناسب با برخورداری از آمار و اطلاعات فنی و بروز نمودن مواد در راه آهن کشور و در عین حال استفاده از تجربیات و اقدامات سایر کشورها در این خصوص ضروری بنظر میرسد ،همچنین نتایج نشان میدهد اجرای طرح علاوه بر منافع اقتصادی مزایای اشتغالزائی را نیز در بر خواهد داشت .