سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

موادنفتی موجود درپسابها اغلب بواسطه قابلیت استخراج آنها توسط موادی مانند هگزان یا فرئون و به منظور تعیین میزان الودگی اندازه گیری میشود هگزان و فرئون به عنوان حلالهای اولیه برای استخراج ترکیبات نفتی و روغنی بکارمیروند اگرچه اتیل اتر کربن تتراکلراید و پترولیوم اتر گاه درروشهای استاندارد مصرف میشوند انتخاب حلال بنا به نوع روغن متفاوت می باشد یعنی ممکن است برای استخراج روغنهای حیوانی یک حلال بکاررود درحالیکه ازحلال دیگری برای استخراج روغنهای نباتی استفاده شود پارامترهای موثردراستخراج نفت یا گریس عبارتنداز: مقدارحلال مصرف شده ، منشاء نفت گریس یا روغن، نسبت نمونه به حلال، ph نمونه حلال های که عموما دراستخراج نفت کاربرددارند عبارتنداز: ۱-هگزان ۲-اتر۳-بنزن۴-کلروفرم ۵-تتراکلرید کربن ۶-linear straight run gasoline L.S.R.G و۷- فرئون که کاربرد آن به خاطراثراتی که برلایه ازن دارد محدود می باشد