سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سوسن ایمانی چگنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ش
مرتضی الماسی – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزا سیون دانشکده کشاورزی دا
هوشنگ بهرامی –

چکیده:

اهداف این مطالعهبررسی فضولات مرغداری از نظر کمی و کیفی جهت تولید انرژی الکتریکی ناشی از بیوگاز تولیدی از سیستم بیوگاز احداث شده می باشد که کلیه ی اهداف در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد.ابتدا از طریق مطالعا میدانی مشاهدات و پرسشنامه ها و…اطلاعات گرد آوری گردید سپس از طریق مطالعات آزمایشگاهی و ساخت یک دستگاه آزمایشگاهی توسط محقق اطلاعات جهت طراحی سیستم گرد آوری شد.شاخص های انرژی(قبل و بعد از اجرای طرح سیستم بیوگاز)بررسی گردید.میزان بیوگاز تولیدی ۳۸۰ لیتر به ازای هر کیلوگرمماده ی جامد آلی و زمان ماندگاری در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد۱۲ روز بر آورد گردید در نهایت نتیجه شد که طراحی سیستم بیوگاز در صورت استفاده از روش نا پیوسته و تخمین هزینه های نصب و احداث اگر از نظر اقتصادی و تامین درصدی از انرژی الکتریکی مصرفی بصرفه میباشد.میتواند مناسب باشد اما روش پیوسته بهتر است استفاده نشود.