سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا ساسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه
گیتی ابوالحمد – استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
علیرضا محمدرضایی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
علی رنجی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

در مقاله حاضر، بازیافت فلزات گرانبهای پلاتین و رنیم موجود در کاتالیستمستعمل آروماتیزاسیون نفتا با استفاده از رزین های تبادل آنیونی قوی ارائه شده است. در این بررسی کاتالیست حاوی پلاتین و رنیم حل شده در مخلوط اسید از ستون های حاوی رزین های تبادل یون عبور داده شد تا پلاتین یون عبور داده شد تا پلاتین و رنیم موجود در محلول توسط رزین جذب شود، سپس رزین حاوی پلاتین و رنیم جهت واجذب پلاتین و رنیم با اسید شسته می شوند. در طی عملیات پارامترهای موثر بر فرایند جذب و شستشو نیز مورد بررسی قرار گرفتند و شرایط بهینه برای رسیدن به بازده ماکزیمم بدست آمد. در فرایند جذب، راندمان حدود ۱۰۰% و در فرایند دفع، بازده افزون بر ۹۵% به دست آمد.