سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیمین السادات میریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – دانشکده علوم و فنون دریایی
سمیرا صوفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – دانشکده علوم و فنون دریایی
محمد برمکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – دانشکده علوم و فنون دریایی
اکبر اسماعیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – دانشکده علوم و فنون دریایی

چکیده:

در دنیای امروز، زباله و بازیافت آن به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده است. بطور مثال ، ارقام در بریتانیا نشان می دهد هر فرد در طول ۷ هفته معادل وزن خود زباله تولید می کند بنابراین طرح ۳۰ میلیون پوندی بازیافت مواد توسط دولت مورد بررسی و تایید قرار گرفته. اما از اینمیان به دلیل محدودیت در منابع خام لیگنوسلولزی و مشکلات و محدودیت های زیست محیطی، استفاده از کاغذهای باطله برای ساخت مجدد انواع کاغذمقوا مورد توجه کارشناسان واقع شده است. معمولا نامه ها و دست نوشته های بدرد نخور و تمام آگهی های تبلیغاتی به عنوان ضایعات کاغذ محسوب می شوند، بطوری که اگر در یک سال مجموع این کاغذها به ازای هر نفر در نظر گرفته شود، معادل با قطع ۱۰۰ میلیون اصلهدرخت می گردد. همچنین برای تلوید یک تن کاغذ جدید باید ۱۵ درخت تنومند قطع گردد ولی با استفاده از بازیافت کاغذ، نیاز به قطع درخت در حدود ۱/۴ کاهش می یابد. در این تحقیق، انواع کاغذ، ساختار جورهای چاپ، روشهای چاپ ، جوهر زدایی در هر روش و مراحل بازیافت و روشهای (washing) شستشو وشناورسازی (Flotation) جهت جداسازی جوهرهایچاپ بررسی گردیده که با توجه به نتایج، روش Washing به دلیل اینکه درصد شفافیت خمیر کاغذ افزایش یافته، مناسبتر تشخیص داده شده است. همچنین مواد شیمیایی مورد نیاز بازیافت وعلت استفاده از آن در پایان مقاله تشریح گردیده است.