سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود جمالی پاقلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته متالورژی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا ایزدپناه – استادیار بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدعلی سیدباقری – کارشناس ارشد میکروبیولوژی

چکیده:

فرایندهای پیرومتالورژی نسبت به هیدرومتالورژی هزینه های بالا، مشکلات و محدودیتهای زیست محیطی دارند و از طرفی کاربردراکتور های همزن دار در فرایندهای انحلال میکروبی دارای محدودیتهای همچون حساسیت باکتری ها به تنش – عدم امکان استفاده از پالپ های با دانسیته بالا – زمان ماند طولانی (۱۲-۵ روز) و نیاز به راکتور های باحجم زیاد می باشد. انحلال به روش هیپ با استفادهبا استفاده از باکتری های ترموفیل روش دیگری است که در آن هزینه های عملیاتی و تعمیر و نگهداری پایین تر و میزان سرمایه گذاری کمتر است. فرایند ژئوکوت تکنولوژی جدیدی است که برای استخراج بعضی از فلزات کانی های سولفوری آنها به کار میرود. در این تحقیق فروشویی میکروبی کنسانتره پوشیده شده روی یک زیر لایه مناست (rock support) در ستونهای آزمایش کوچک (۱متر) مورد بررسی قرار می گیرد. با روش غوطه وری پوششی از کنسانتره روی سطح ریجکت حاصل از کارخانه تغلیظ که به عنوان سنگ حامل کنسانتره (rock support) به کار رفته است ایجاد میشود. سپس دانه های پوشیده شده از کنسانتره به داخل ستونهای آزمایش منتقل شده و پاشش محلول اسید سولفوریک با دبی ۵-۸ L/m2/h و تلقیح باکتری روی سطح ستونها صورت می گیرد. لازم به ذکر است بهینه سازی محیط کشت انجام شده و باکریتهای مزوفیل به میازن کافی کشت داده شد و روی ستونها تلقیح گردید. میزان استخراج مس از هر کدام از ستونها بر اساس انالیز محلولهای حاصل از انحلال و ماده باقیماندهپس از انحلال کامل محاسبه شده است. میزان بازیابی مس بطور متوسط در مرحله انحلال شیمیایی ۴۰% حاصل شد و پس از تلقیح باکتری مزوفیل بازیابی به ۷۵-۸۴% رسید.