سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صالحی فتح آبادی –
علی ابراهیم نژاد –
سید مهدی منصور زاده – دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

نظریه بازی، نظریه ای است که به بررسی مشخصه های کلی رقابتها بصورت مجرد می پردازد. هدف اصلی این نظریه توسعه ضوابط معقول جهت انتخاب سیاست است. چنین توسعه ای بر اساس دو فرض بنا شده است. اول اینکه هر دو بازیگر عاقل و منطقی باشند و دوم اینکه بیشترین توان خود را در مصاف با حریف بکار گیرند تا به بهترین نتیجه دست یابند. در این مقاله به بررسی چنین بازی دو نفری جمع با صفر با جدول بازده ی فازی پرداخته است. و نتیجه ترکیبی از سیاستهایی است که توسط دو بازیگر اتخاذ می گردد. همچنین نشان داده می شود که این بازی ماتریسی با یک جفت مسائل برنامه ریزی خطی فازی که دوگان هم می باشند، هم ارز است.