سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه تربیت مدرس ، بخش مهندسی برق، تهران
مریم رمضانی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، تهران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، تهران
محمدصادق وجدانی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، بندرعباس

چکیده:

بازارایی فیدرها یکی از عملیات بهره برداری از شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به خصوص در حضور سیستم اتوماسیون به شمار می رود. بازآرایی شبکه با اهداف و معیارهای متنوعی انجام می شود که کاهش تلفات یکی از عمده ترین آنهاست. تاکنون روش های مختلفی برای تغییر آرایش شبکه های توزیع با بار متعادل ارائه شده است. در این مقاله بازآرایی شبکه توزیع نامتعادل در قالب یک مسأله چند هدفه فرموله بندی ریاضی شده است که در آن کاهش تلفات، عدم تعادل بار و ولتاژ و نیز بهبود پروفیل ولتاژ به عنوان اهداف مسأله مطرح شده اند. برای حل مدل پیشنهادی از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار بهینه سازی استفاده شده است. نتایج اعمال الگوریتم پیشنهادی روی یک شبکه توزیع نمونه ارائه شده است.