سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی مشهدی – شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
هاشم مرتضوی – شرکت تعمیر و نگهداری تأسیسات انتقال نیروی خراسان
محمدحسین جاویدی – عضو هیأت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در طراحی سیستم های حفاظتی، کاربرد و پیامد عملکرد حفاظت های بکار رفته شده، علاوه برآگاهی از پارامتر های تنظیم شده و شناخت سیستمی که باید حفاظت شود، ضروری است . دراین مقاله ضمن معرفی نقش مد تریپ ترتیبی در واحد های گازی GE _ F9 که با توقف عادی واحد پیاده سازی شده، به بررسی و مقایسه تفاوت های سیستم های حفاظتی واحد های گازی نیروگاه های سیکل ترکیبی نیشابور و شریعتی مشهد از نظر پیامد عملکرد رله های حفاظتی با تأکید بر نقش مد تریپ ترتیبی و همچنین حفاظت اولیه و پشتیبان پرداخته و نهایت یک سیستم حفاظت ژنراتور نمونه که می تواند در بازنگری و اصلاح سیستم های حفاظتی فعلی و انتخاب و طراحی سیستم های حفاظتی نیروگاه های جدید نقش مؤثری داشته باشد، ارائه شده است .