سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان آزاددخت – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
سمیه قضاوت – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله کوشش شده است تا مدل "نیروهای پنج گانه ی پورتر"-به عنوان یکی از به نام ترین و موثرترین مدل های استراتژیک بازبینی و به روز شود. مدلی که اساس نظریه پردازی، پژوهش ها ، و طرح های اجرایی بسیاری است و گذر زمان، خدشه ای بر وجه اعتبار اش نسبت به تجزیه – و – تحلیل نیروهای حاکم بر صنعت وارد نکرده است. با این حال، لزوم هم آهنگی اش با تغییرات محیطی و عملی قابل کتمان نیست و نمی توان تنها به صرف آن چه که در گذشته کارا بوده است، آینده را نادیده گرفت.پس، آشکار است که مدل مورد اشاره، نقش اصلی را در پژوهش حاضر بر عهده خواهد داشت و تمامی تلاش ها به سوی غنی تر شدن اش خواهد بود. از این رو، پیش از هر چیز، شرحی- هر چند مختصر – از مدل پورتر بیان می شود. سپس، نقدهایی که به آن وارد اند مطرح شده و چالش های برخواسته از شکاف زمانی بین مدل و حقایق کسب – و – کار امروزی- تا حد امکان- آشکار می شود. گام بعد، در برگیرنده ی مطالب مرتبط با شبکه ی ارزش است که با مدل پورتر هم ساحت می باشد و تا حدی به پیروی از این مدل شکل گرفته و ادامه دهنده ی راه آن است. و در نهایت، سعی برآن خواهد بود که کاستی های مدل پورتر-تا حد امکان- برطرف شده و جامه ای نو بر قامت آن پوشانده شود.