سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی رئوف درویش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-
آذر حداد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-

چکیده:

اپوکسی الکل ها حد واسطهای مهمی در سنتز ترکیبات آلی به شمار می روند و از باز شدن هسته درونی حلقه اپوکسیدی در آنها می توان به پلی ال ها، آمینو الکل ها و آزیدو الکل ها و ترکیبات با ارزش دیگر دست یافت. برای دستیابی به این هدف ابتدا اپوکسی الکل های ۶ و ۷ سنتز گردید. برای تهیه اپوکسی الکل های ۶ و ۷ نیز، ابتدا ترکیب ۳ به روش واکنش خود تراکمی سیکلوهگزانون سنتز شد. احیاء این ترکیب با NaBH4 دو ایزومر C is و Trans به ترتیب ۴ و ۵ را بدست داد. این دور ایزومر بوسیله کروماتوگرافی ستونی از همدیگر جدا شدند و اپوکسیداسیون آنها با M.C.P.B.A به سنتزا پوکسی الکل های مربوطه ۶ و ۷ و به ترتیب منجر شد. سپس واکنش های هسته دوستی این اپوکسی الکل ها مورد بررسی قرار گرفت باز کردن هسته دوستی اپوکسی الکلهای ۶ و ۷ نیز توسط سدیم آزید در حلال اتانول ترکیب ۸ و ۹ را به عنوان محصول اصلی بوجود آورد. پلی ال ها با فعالیت بیولوژیکی خود کاربرد بسیار وسیعی نشان داده اند.