مقاله باز نمود رنگ هاي سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۵۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: باز نمود رنگ هاي سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه فردوسي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فردوسي
مقاله شاهنامه فردوسي
مقاله نمادرنگ
مقاله رنگ و شاهنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رنگها از عناصر برجسته ديداري است كه در طول تاريخ در بازنمود باورها و پنداشت هاي آدمي نقش مهمي داشته است. بسياري از هنرمندان با بهره گيري از ويژگيهاي رنگهاي گوناگون، خواسته هاي دروني خويش را در رنگها بازتابيده و از زبان رنگها رازهاي خود را باز گفته اند.
فردوسي توسي ـ سخنسراي تواناي ايراني ـ نيز در شاهنامه عظيم خود با هوشياري و هنرمندي از اين امكان شايسته بهره جسته است.
در شاهنامه فردوسي ،۴۱۹۷ بار عنصر رنگ مورد توجه قرار گرفته كه ۷۳/۳۲% از آن مربوط به رنگ سياه و سپيد و ۲۷/۶۷% آن شامل رنگهاي ديگر است.
ميزان كاربرد رنگ سرخ در شاهنامه پس از سياه و سپيد با ۴۶۸ بار تكرار در جايگاه سوم قرار دارد و اغلب، مفهوم نمادين مرگ و زندگي را باز مي تابد و در بسياري اوقات با باورهاي اسطوره اي ملتهاي ديگر نيز همانندي دارد.   مفهوم رنگ زرد ۳۱۳ بار در شاهنامه به كار رفته است. پادشاهان اساطيري شاهنامه را فروغي درخشان نوراني مي كند. آنها تاج و تخت زرين، قصر زرنگار و كفش زرينه دارند. برجسته ترين ارتباطي كه ميان اين رنگ در اسطوره هاي شاهنامه و اساطير ملتهاي ديگر وجود دارد، نقشي است كه رنگ زرد در لباس عروسان و كفن مردگان دارد. رنگ بنفش و رنگ سبز نيز با جلوه هايي نمادين از رنگهاي پركاربرد در شاهنامه فردوسي است.
در اين مقاله شيوه رفتار شاعرانه فردوسي با رنگهاي يادشده بررسي و با يادكرد نمونه هايي توضيح داده شده است.