سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا مصلحی – شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو
نصرت الله محمودی – شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو
محمدمهدی سپهر – سازمان توسعه برق ایران

چکیده:

موضوع کاهش وزن بر جهای فولادی خطوط انتقال همواره مورد توجه طراحان، سازندگان و مصرف کننده گان این سازه ها بوده است در کشور ما بعلت وجود بعضی شرایط خاص از جمله قرار نگرفتن واحدهای طراحی و تحقیقاتی در کنار واحدهای تولیدی و محاسبه غیر واقعی هزینه های مواد اولیه و تولید برخی طرحهای غیر اقتصادی بر جهای فولادی سالهاست که همچنان در خط تولید باقی مانده اند در صورتیکه حتی با حفظ شرایط بار گذاری اولیه این نوع برجها می توان با استفاده از نرم افزارهای خوب طراحی و با بهره گیری از تجربیات بدست آمده از رفتار سازه های فولادی ، وزن آنها را بمقدار قابل توجهی کاهش داد . مقاله حاضر بیانگر تلاشی است که صرفا در بعد اخیر صورت گرفته و کاهش وزن برجهای خط انتقال دو مداره ۲۳۰ کیلو ولت ساخت داخل را به مقدار حداقل ده درصد باعث گردیده است .