سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا سیف – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی شهریارشاه حسینی –

چکیده:

امروزه حافظههای نهان روی تراشه بخش قابل ملاحظهای ازتوان مصرفی پردازنده را در بردارند. روش بازپیکربندی پویای ساختار حافظه نهان که در این مقاله ارائه شده است علاوه بر کاهش مصرف توان، کارایی حافظه نهان را نیز حفظ مینماید. در این روش کاهش مصرف انرژی بوسیله غیرفعال کردن بخشهایی از حافظه نهان انجام میگردد. روش مذکور که به اختصار روشDRC نامیده شده است، با استفاده از تغییر ساختار بین دو حالت سعی در یافتن ساختار با کمترین توان مصرفی در طول اجرا دارد. روشDRC تعمیم یافته روش تغییر ساختار با استفاده از تغییر تناظر ٢ میباشد. اساس روش DRC از تغییر تعداد مجموعه ها ٣ در تناظر پایین میباشد. روش DRC منجر به کاهش مصرف توان حدود ١١ % در مقایسه با حافظه نهان مشابهای که در آن از رقابت پویا استفاده نشده است و در حالت بهینه قرار دارد، میشود. همچنین در مقایسه با روش تغییر اندازه حافظه نهان که تنها از تغییر تناظر استفاده شده است و در بهترین حالت، مصرف توان ٩% کاهش می داد، بهبود حاصل شده است