سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین خنیفر –

چکیده:

اهمیت کارآفرینی در زندگی دیرین تا حیات پسین انسانها مورد تاکید و تصریح قاطبه صاحبنظران بوده و هست و عرصه مهم و ارزشمند کشاورزی که در نگاه ارزشی بعنوان فعالیت پاک و فاخر شمرده می شود همواره مورد توجه ادیان، مورخین، صاحبنظران و اقتصاددانان بوده است. کارآفرینی بالاخص در مقوله کشاورزی و باغداری از ابتدای خلقت انسان مطرح بوده است و همواره بر ابعاد آن تاکید و تصریح شده است این واژه علیرغم دیرینگی دارای تاریخچه ای نو نیز می باشد که ابعاد اقتصادی و صنعتی و فنی را نیز در بر می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی و واژه کاوی کارآفرینی در ادبیات مدیریت عمده بحث را به سمت نظام ارزشی می بریم و با محوریت مقوله کشاورزی کارآفرینی را در عرصه نظام دینی و با رویکرد کشاورزی بررسی می کنیم. از طرفی نیز جایگاه کار و کشاورزی در نظام ارزشی، رابطه عبادت و کار، کارآفرینی در نص صریح قرآن کریم، و کارآفرینی در سیره عملی انبیاء الهی و پیشوایان بالاخص حیات کارآفرینانه پیامبر اعظم اسلام (ص) مطمح نظر ما در این مقاله است.