مقاله باغ هاي خراسان در تاريخ بيهقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: باغ هاي خراسان در تاريخ بيهقي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ معماري ايران
مقاله منابع تاريخ نگاري
مقاله متون فارسي
مقاله تاريخ بيهقي
مقاله باغ
مقاله خراسان بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيومي بيدهندي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متون فارسي از مهم ترين منابع تاريخ معماري ايران است. در ميان اين متون، تاريخ بيهقي در زمره چند متن نخست ادب فارسي است. از كتاب مفصل ابوالفضل بيهقي دبير، كه در اصل تاريخ آل سبكتگين نام داشته، امروزه فقط شش مجلد، از نيمه جلد پنجم تا نيمه جلد دهم، به دست ما رسيده است. اين پاره با ماجراي مرگ محمود، جلوس محمد و سپس مسعود آغاز مي شود و با ذكر سفر آخر مسعود به هندوستان در گريز از تركمانان سلجوقي پايان مي يابد. بيهقي نمونه مورخ دقيق است و تاريخ خود را صرفا بر اساس شواهدي كه طي سال ها حضور در متن حوادث دربار غزنويان گردآورده پرداخته است. گرچه در وصف معماري و صفات كالبدي آن دقت و حساسيت ناصر خسرو را ندارد، اطلاعات درباره معماري و شهر در كتاب او كم نيست. نثر او نيز گواهي است بر  توانايي نثر فارسي در بيان فضاي معماري.
«باغ» از مكانهايي است كه بيهقي به كرات بدان پرداخته است. زندگي مسعود غزنوي بيش از آنكه در كاخ سپري شود، در خيمه و خرگاه و در باغ مي گذشته است. او به تناسب ذكر احوال معسود و اميران غزنوي و كارگزاران دستگاه آنان به باغ هاي گوناگون در منطقه خراسان پرداخته است:‌ باغ هاي غزنين، بلخ، هرات، نشابور، غور، دشت لگان، ‌و برخي اوصاف معماري آنها.