مقاله بافت شناسي کام نرم در جنين شتر يک کوهانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بافت شناسي کام نرم در جنين شتر يک کوهانه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شتر
مقاله جنين
مقاله کام نرم
مقاله بافت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي شريف آباد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي بافت شناسي کام نرم جنين شتر، ۷۲ عدد جنين مورد مطالعه قرار گرفت. به اين منظور از سنين ۲ تا ۱۳ ماه و در هر ماه ۶ جنين (۳ عدد نر، ۳ عدد ماده) انتخاب شدند. ابتدا رحم آبستن شتر از کشتارگاه تهيه گرديد، پس از باز نمودن آن ها، جنين بيرون آورده شد و سن آنها محاسبه گرديد. بعد سر جنينها جدا شده و در فرمالين ۱۰% به آزمايشگاه بافت شناسي ارسال گرديد. بعد از باز کردن فک پايين و بالا، کام نرم به طور کامل جدا شد. به منظور مطالعه بافت شناسي نمونه هاي مذکور، با استفاده از شيوه هاي رايج به صورت برشهاي متوالي از آنها مقطع تهيه شد. در بررسي مقاطع ميکروسکوپي مشخص شد که بافت پوششي کام نرم از حالت ساده به مطبق و شبه مطبق تبديل مي شود. همچنين ضخامت بافت پوششي (تعداد رديف هاي سلولي) به تدريج افزايش سن جنينها شروع به افزايش مي نمايد. در جنينهاي کم سن غدد به صورت موکوس و سروز و يا مخلوطي از هر دو بودند ولي در سنين بالاتر غدد موکوسي بيشتر شده بود. عضلات بسيار نازک بود و از نظر بافت شناسي تفاوتي بين دو جنس نر و ماده مشاهده نشد.