سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی روشن زاده –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] شهرهای جدید مظهر تبلور دانش شهرسازی هستند . شهر جدید جایگاهی است که دانش شهرسازی در یک زمینه بکر و هم آهنگ با مظاهر و الزامات تمدن جدید و بدون آنکه درگیری و مواجهه ای با بافت های موجود داشته باشد به منصه بروز می رسد . مطلوب شدن زندگی در این شهرها نیازمند غنی شدن این دانش و نقد و بررسی آن است . شهر در صورتی که توپوگرافی، عوامل اقتصادی، طبیعی و مصنوعی ضرورت وجود آن را مدلل کرده باشد واجد کالبد و بافت خواهد بود که میبایست پاسخگوی عملکرد های مورد انتظار از شهر باشد . این بافت به عنوان کالبد یک شهر خوب زمینه ای مناسب را برای زندگی آدمیان فراهم کرده و بستری مناسب برای به کمال رساندن آنان می باشد . با توجه با این ضرورت در این مقاله سعی می شود بافت شهرها مورد بررسی قرار گرفته و جهت تطبیق هر چه بهتر با واقعیات شهر جدید اندیشه به عنوان یک نمونه موردی مورد ارزیابی قرار می گیرد . بافت شهرهای جدید برای آنکه بتواند به اهداف فوق برسد بایدبرخوردار از مجموعه ای غنی بوده و ارتباط خوب و منطقی بین همه اجزای شهر از کل به جزء برقرار نمایید . بافت باید واجد یک استخوانبندی بوده که در قابلب یک نظام ومتناسب با همدیگر بافت شهر را تکمیل کنند . واحدهای مسکونی به همراه واحد های آموزشی اداری خدماتی تجاری عناصر این بافت را تشکیل می دهند . ما در این مطالعه جهت بررسی بافت نیازمند بررسی این عناصر هستیم که همه عناصر مورد نیاز شهروندان در شهر وجود داشته باشد و در قالب یک نظام و استخوانبندی شهر نظام شهر را تکمیل کند و از طرف دیگر عناصر به اندازه در قالب یک نظام قرار گرفته باشد . موارد عنوان شده در شهر جدید اندیشه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . این شهر با مساحت حدود ۱۰۰۰ هکتار در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب غربی تهران و هم جوار با شهریار قرار گرفته است . دارای ۵ فاز و از سال ۷۲ شهروندان در ان ساکن شده اند و هم اکنون حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر د رآن زندگی می کنند .