سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهناز خدامی – دانشجوی دکتری پترولوژی
موسی نقره ئیان – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
ایرج نوربهشت – عضو هیئت علمی
شهرزاد شرافت – دانشجوی دکتری پترولوژی

چکیده:

سنگهای آتشفشانی پلیوکواترنر در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرق اصفهان برونزد دارندو به کمربند ماگمایی پهنه زمین ساختی ایران مرکزی تعلق دارند این سنگها شامل آندزی بازالت، آندزیت، داسیت، ریوداسیت به شکل جریان گدازه ، گنبد و لاهار هستند. مطالعات پتروگرافی حاکی ازوجود بافتهای نامتعادل در برخی از کانیهای موجود در این سنگهاست که از این میان می توان به بافت و ترکیب شیمیایی پلاژیوکلازها اشاره کرد.