سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا مجیدی – کارشناس مکانیک، مدیر مهندسی ساخت نیروگاه های آبی، شرکت صنایع آذر آب
مهران حاجی حسینی – کارشناس مکانیک، واحد مهندسی ساخت نیروگاه های آبی، شرکت صنایع آذر آب

چکیده:

بعد از ساخت رانر (Runner) در توربینهای آبی می بایستی تست بالانس استاتیکی بر روی آنها انجام شود. برای انجام بالانس استاتیکی ابتدا حساسیت مطلوب سیستم را ایجادکرده، سپس رانر را بر روی ابزار تست قرار میدهند اکنون به روش سعی و خطا با گذاشتن وزنه های تعادل در شعاعمشخص رانر را به بالانس استاتیکی میرسانند. در اینصورت جرم یاد شده را میتوان به وسیله ریختنسرب مایع درموقعیتی ۱۸۰c ازمحل فوق به رانر اضافه نمود و یا با کمک کردن آن از طریق تراشکاری خارج از مرکز، همان تاثیر را ایجاد نمود، در نهایت در صورتیکه مقدار نزولی شعاع بدست آمده از مقدار مجازآن کمتر بوده ، بالانس قابل قبول می باشد.