سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید صفاری امان – شرکت مخابرات خراسان رضوی
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد
شهاب الدین شمشیربند – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

با رشد فنآوری ارتباطات و مخابرات رقابت در پرداختن به پیچیدگیهای بی شمار مسایل شبکه سازی منجمله بالانس بار،مسیریابی و کنترل تراکم، نیاز به هوشمندی بیشتر را در حل این مسایل برجسته کرده است. شکلهای هوش جمعی بعنوان اساسسری جدیدی از الگوریتمهاست، که از رفتار اجتماعی حشراتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، الهام گرفتهاند. در این میان کاربردACOدر پیدا کردن مسیر بهینه بعنوان یکی از پر کاربردترین مصارف این الگوریتمها در شبکههای سوئیچینگ بستهای مورد بررسیهای بیشمار محققین قرار گرفته است. از طرفی یافتن مسیرهای بهینه و رزرو در شبکههای تلفنی برای بالا بردن کیفیت سرویس و بالانس بار یکی از مسایلی است که با رشد این شبکهها اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این مقاله با استفاده ازخاصیت جاذبه و دافعه فرمون در الگوریتم ACO مشکل بالانس بار و پیدا کردن دو یا چند مسیر بهینه در شبکههای تلفنی سوئیچینگ مداری در قالبACO های چندگانه حل شده است..