مقاله بالانس جريان در يک قالب اکستروژن براي توليد محصول با مقطع U شکل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بالانس جريان در يک قالب اکستروژن براي توليد محصول با مقطع U شکل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکستروژن
مقاله طراحي قالب
مقاله تابع هدف
مقاله بالانس جريان
مقاله محدودکننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بهروش اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشخصه مهم قالب اکستروژن، متوازن ساختن (بالانس) جريان در خروجي مي باشد. هرگونه نابالانسي موجب مي شود تا محصول دچار اعوجاج گردد و باعث به جا گذاشتن تنش هاي پسماند شود. اين تحقيق به بررسي روش طراحي يک قالب از نظر بالانسي براي توليد پروفيل U شکل با ضخامت هاي ديواره متفاوت مي پردازد. استراتژي بکار رفته براي بالانس کردن استفاده از يک محدود کننده مي باشد تا بطور موضعي جريان در قسمت ضخيم تر را محدود کند. با پارامتري نمودن برخي از اندازه هاي قالب و با استفاده از نرم افزار المان محدود FLUENT، ابعاد بهينه قالب بدست آمد. سپس اين اندازه ها به عنوان ابعاد نهايي براي ساخت قالب در نظر گرفته شد و در ساخت قالب، مکانيزمي براي تغيير ارتفاع محدود کننده در هنگام فرآيند اکستروژن نيز در نظر گرفته شد تا بالانس دقيق تري در هنگام فرآيند بدست آيد. نتايج بدست آمده گوياي مطابقت بين شبيه سازي ها و آزمايش هاي تجربي مي باشد.