سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس ذوالفقاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
امیر حسین بهروش – دانشیار مهندسی مکانیک- ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
احسان شکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
احسان سوری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مشخصه مهم دای اکستروژن، متوازن ساختن (بالانس) جریان در خروجی می باشد. هرگونه نابالانسی موجب می شود تا محصول دچار اعوجاج گردد و باعث به جا گذاشتن تنش های پسماند شود. این تحقیق به بررسی روش طراحی یک دای از نظر بالانسی برای تولید پروفیل U شکل با ضخامت های دیواره متفاوت می پردازد. استراتژی بکار رفته برای بالانس کردن استفاده از یک محدود کننده می باشد تا بطور موضعی جریان در قسمت ضخیم‌تر را محدود کند. با پارامتری نمودن برخی از اندازه های دای و با استفاده از نرم‌افزار المان محدود FLUENT، ابعاد بهینه دای بدست آمد. سپس این اندازه ها به عنوان ابعاد نهایی برای ساخت دای در نظر گرفته شد و در ساخت دای، مکانیزمی برای تغییر ارتفاع محدود کننده در هنگام فرآیند اکستروژن نیز در نظر گرفته شد تا بالانس دقیق‌تری در هنگام فرآیند بدست آید. نتایج بدست آمده گویای مطابقت بین شبیه سازی ها و آزمایش های تجربی می باشد.