سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیروز حسنی رخ – آزمایشگاه بینایی کامپیوتر، بخش مهندسی و علوم کامپیوتر دانشکده مهند
سیده زهره عظیمی فر – بخش مهندسی و علوم کامپیوتر دانشکده مهندسی،دانشگاه شیراز

چکیده:

روشهای بسیاری تاکنون برا ی درونی ابی تصویر یا آن چنان که در مقاله های اخی ر از آن نام برده م ی شودSuper " "Resolution ارائه شده است . به علت نقش مهم وتعیین کننده وتاثیری که لبه ها در تصویر دارند روشها ی "Super Resolution "نیز می بایست تحت تاثیر این مهم و جهت برجسته نمودن آن راه حل هایی ارائه دهند . بنابراین روشی که بتواند لبه ها را در تصویر با تفکیک پذیری بالا یا به اصطلاح"Super Resolved" حفظ کندهدف را بهتر برآورده کرده و روش کاراتری می باشد .
در این مقاله ابتدا در مورد ی ک روش "Covariance-Based"صحبت کرده و سپس به دلیل نواقص ی که ا ی ن روش دارد روش ی جدید بر اساس ضرایب موجک معرفی نموده تا بدین وسیله بر نواقص روش قبلی غلبه شود.