سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرمهدی تحسینی – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
محمد فرشچی – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله بالستیک داخلی موتور سوخت جامد درهنگام باز شدن دریچه های ثانویه برای تراست معکوس با استفاده از معادلات شبه یک بعدی اویلر ناپایا شبیه سازی شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش بالا دست Roe حل شده اند. در شبیه سازی سوزش سوخت، از مدل Vieille برای محاسبه نرخ پسروی استفاده شده است. پیش بینی جهش اولیه در تراست معکوس، زمان تاخیر تراست بین دو حالت تعادلی عملکرد موتور و نیز تراست نهایی موتور پس از باز شدن دریچه از نتایج اصلی این شبیه سازی می باشد.