سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن علامه – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم
ابراهیم قاسمی نژاد – دانشیار گروه زمین شناسی
عبداله سعیدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

سازند نیزار از سری سازندهای کرتاسه بالایی حوضه کپه داغ در شرق ایران است و دارای لیتولوژی ماسه سنگ گلاکونیتی ( در بعضی افقها حفره ای شده اند و شیل آهکی سبز زیتونی و خاکستری روشن با میان لایه هایی از سنگ آهک فسیلدار است. محل مورد مطالعه در شرق روستای چهچهه با مختصات ۲۱ ، ۲۰ ، ۶۰ طول شرقی ۱۵ ، ۳۸ ، ۳۶ عرض شمالی قرار گرفته است این سازند در محل فوق بطور هم شیب روی سازند آب تلخ قرار دارد و مرز فوقانی آن با سازند کلات هم شیب است دراین مقاله سعی شده است که براساس عناصر پالینولوژیکی مطالعه شده پالینوفاسیس های سازند نیزار شناسایی شده و در ادامه به بازسازی محیط گذشته سازند مذکور پرداخته شود.