سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی محمد ظهرابی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

بام سبز از جمله فناوری های زیست محیطی استکه تحت فرایندهای طبیعی شکل می گیرد و در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان جهت موارد مختلف از جمله جهتخدمت به افراد معلول مورد توجه قرار گرفته است و واحدهای مسکونی، ساختمان های اداری، آموزشی، درمانی، زیارتی، فضاهای تفریحی و ورزشی، مساجد را در نواحی شهری پوشش می دهد. بام سبز شامل مجموعه ای به هم پیوسته از پوشش گیاهی با رشد متناسب، یک لایه زهکشی مطلوب جهت تخلیه آب و یک عایق ضد آب (نفوذ ناپذیر) که سقف را پوشش می دهد.
نقش عمدهبام سبز در مدیریت آب های ناشی از بارندگی، بازیافت آب، کاهش اثرات گازهای گلخانه ای، تنوع زیست محیطی درموجودات زنده شهری (گیاهان و جانوران)، محافظت از پوسته زمین، جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ، بهبود و تلطیف هوا، کاهش دما، معتدل نمودن هوای گرم، جلویگری از آتش سوزی ساختمان ها، کاهش نفوذ تایش الکترومغناطیس ، بهبود کیفیت اقلیمی و ایجاد تهویه مطبوع در شهر، ایجا چشم اندازهای زیبای شهری، مطبوعیت و مطلوبیت فضاهای شهری، پاکیزگی و کاهش آلودگی هوا، ذخیره انرژی ، کاهش آلودگی صوتی کاهش هزینه های مربوط به نگهداری و تعویض سقف ساختمان ، ایجاد محیطی آرام در نواحی پر ازدحام شهری برای افراد معلول و جانباز و افزایش فضاهای جدیدی برای فعالیتهای تفریحی، برگزاری مراسم،جشن برای آنها و بالا بردن امنیتغذایی شهر (کشاورزی) و همچنین به عنوان آزمایشگاهی جهت انواع پرروژه های تحقیقاتی و آموزشی برای بالا بردن توانایی جانبازان و معلولینبکار می رود.
هدف این مقاله بررسی چگونگی، میزان تاثیرگذاری و مزایای بام سبز در مناسب سازی محیط زندگی برای معلولین و جانبازان است. این پژوهش از نوع تحقیق کتابخانه ای بوده و به منظور مستند نمودن نتایج به دست آمده، به تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینهدر کشورهای مختلف ونتایج حاصل از این تحقیقات استناد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد، بام سبز اثرات مطلوب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، برای کلیه اجتماعات شهری از جمله افراد معلول خواهد داشت.